Login: Hasło: zarejestruj

Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej

Statut

Skład zarządu

Poprzednie zarządy

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Medycyny Perinatalnej

Prof. Dr hab. N med. Krzysztof Czajkowski

Prezes PTMP

Kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Oddziału Klinicznego Szpitala im. Księżnej Anny Mazowieckiej ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa

Telefon: 48-22-5966421; Fax: 48-22-5966487; Mobile 601-083-543;

E-mail: jtckcac@gmail.com

Prof dr n med. Beata Ceszyńska

Prezes Elekt PTMP

Kierownik Kiniki Neonatologii PUM w Szczecinie, obecnie z siedzibą w Policach

Telefon: 91 425 38 91;

E-mail: beataces@pum.edu.pl

Dr hab. n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz

Skarbnik PTMP

Adiunkt II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Telefon: 507 097 063

E-mail: ewamariar@wp.pl

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Ronin-Walknowska

Członek Zarządu PTMP

Kierownik Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii

Telefon:

E-mail:

Prof. Dr n med. Grzegorz H. Bręborowicz

Członek Zarządu PTMP

Kierownik Katedry i Kliniki Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Telefon:

E-mail: gbrebor@wp.pl

Prof. UJ dr hab. med. Hubert Huras

Członek Zarządu PTMP

kierownik Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant wojewódzki do spraw położnictwa i ginekologii

Telefon: 608 352 493

E-mail: huberthuras@wp.pl

Profesor zwyczajny dr hab n med. Janusz Gadzinowski

Członek Zarządu PTMP

Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii UM w Poznaniu

Telefon: 608 352 493

E-mail: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

Członek Zarządu PTMP

Kierownik Kliniki Perinatologi, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Ordynator Oddziału Perinatologii i Bloku Porodowego, szpital im. M. Pirogowa (d. M. Madurowicza) w Łodzi

Telefon: 42 680 46 24

E-mail: j.kalinka@csk.am.lodz.pl

prof. dr hab.n.med. Jerzy Sikora

Członek Zarządu PTMP

profesor Zakładu Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Telefon: 601 512 612

E-mail: jsikoraa@hotmail.com

Prof. dr hab. n. med. Joanna Halina Szymkiewicz – Dangel

Członek zarządu PTMP - viceprezes

Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, II Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Telefon:

E-mail: jdangel@wum.edu.pl

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz

Komisja Rewizyjna PTMP

p.o. Kierownika Kliniki Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Telefon: 01 425 39 12

E-mail:

prof. dr hab. n med. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz

Komisja Rewizyjna PTMP

Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Telefon: 84 19 269

E-mail:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szymanowski

Członek Komisji Rewizyjnej PTMP

p.o. Kierownika Kliniki i Katedry Zdrowia Matki i Dziecka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Telefon: 605 542 883

E-mail: kp.szymanowski@wp.pl

Dr n med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

Członek zarządu PTMP, sekretarz

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka

Telefon: 22 32 77 305

E-mail: klinika.poloznictwa@imid.med.pl

Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk

Członek Komisji Rewizyjnej PTMP

Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Telefon: 81 72 44 769

E-mail: jan.oleszczuk@am.lublin.pl