Login: Hasło: zarejestruj

Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej

Statut

Skład zarządu

Poprzednie zarządy

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szymanowski

Członek Komisji Rewizyjnej PTMP

p.o. Kierownika Kliniki i Katedry Zdrowia Matki i Dziecka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Telefon: 605542883

E-mail: kp.szymanowski@wp.pl

Zainteresowania naukowe w dziedzinie perinatologii:

  1. badania doświadczalne nad wpływem dymu tytoniowwgo, diety niskobiałkowej i aniliny na zmiany morfologiczne i czynnościowe w łożysku z uwzględnieniem kluczowych enzymów cyklu Krebsa i pentozo-fosforanowego oraz fosfatazy kwaśnej i alkalicznej. Potwierdzenie negatywnego wpływu narażenia na dym tytoniowy zarówno na rodność, masę urodzeniową, dojrzałość płuc potomstwa jak i dalszy rozwój.
  2. ocena rozwoju płodu, głównie w zakresie jego nadzoru wewnątrzmacicznego stanu płodu. Badania w ciąży (o prawidłowym przebiegu jak też powikłanej patologiami takimi jak cukrzyca i hipotrofia płodu) dotyczące oceny wyników badań dopplerowskich i ich konfrontacji ze zmianami histologicznymi w łożysku
  3. analiza możliwości poprawy opieki nad kobietą ciężarną.
  4. współautor „Standardów Postępowania” w Oddziale Porodowym GPSK w Poznaniu, pod redakcją prof. Jany Skrzypczak (maj 2011). Na 96 stronach schematycznie przedstawiono zasady postępowania w najczęstszych sytuacjach klinicznych, spotykanych w ramach pracy w Oddziale Porodowym. Ujednolicenie procedur wydaje się niezwykle istotne, szczególnie w aspekcie stale rosnących wymagań odnośnie poprawy bezpieczeństwa i komfortu rodzących.
  5. w roku 2014 doprowadziłem do wydania przejrzystego, popartego doświadczeniami klinicznymi schematu postępowania w masywnych krwotokach porodowych. Ujednolicenie i propagowanie zasad, wraz z powtarzanymi cyklinie warsztatami w technikach chirurgicznych z wykorzystaniem fantomu, które osobiście prowadzę, spowodowało zdecydowane zmniejszenie częstości okołoporodowego usunięcia macicy w sytuacji krwotoku. Co więcej w ostatnich 2 latach krwotok nie był przyczyną żadnego zgonu kobiety w GPSK.

Recenzent: Ginekologii Polskiej, Polskiego Przeglądu Nauk o Zdrowiu, European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Immunology, International Journal of Fertility and Women’s Medicine, Archives of Agriculture and Environmental Studies, Archives of Gynecology and Obstetrics. Jednocześnie jest członkiem komitetu redakcyjnego Polskiego Przeglądu Nauki o Zdrowiu, Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia.

W latach 2006-12 Sekretarz Oddziału Wielkopolskiego PTG. Wiceprezesem Oddziału Wielkopolskiego PTG Od roku 2012. Od maja 2015 pełni funkcję Prezesa OW PTG. W ramach pracy na Uczelni był członkiem poprzedniej kadencji Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadr Naukowych, oraz kolejną kadencję w Uczelnianej Komisji Etyki oraz Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.