Login: Hasło: zarejestruj

Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej

Statut

Skład zarządu

Poprzednie zarządy

Prof. dr hab. n. med. Joanna Halina Szymkiewicz – Dangel

Członek zarządu PTMP - viceprezes

Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, II Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

E-mail: jdangel@wum.edu.pl

Kardiolog i pediatra, wykształcona w Klinice Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka, pod kierunkiem prof. Krystyny Kubickiej oraz Grażyny Brzezińskiej. Od końca lat osiemdziesiątych XX tworzyłam od podstaw kardiologię prenatalną w CZD i w województwie mazowieckim. W roku 1995 powstała Pracownia Kardiologii Płodowej przy Klinice Kardiologii CZD. W roku 2001 po rozpoczęciu pracy w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul Karowej - Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej.

Obecnie jestem kierownikiem największego referencyjnego ośrodka kardiologii prenatalnej w Polsce, w którym rocznie konsultowanych jest około 300 płodów z patologiami układu krążenia i około 200 z anomaliami innych narządów. Od 2004 roku pomagam przy prowadzeniu Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych u Płodów (www.orpkp.pl).

Wspólnie z Fundacją Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, we współpracy z lekarzami położnikami oraz neonatologami z II Katedry Położnictwa i Ginekologii zorganizowałam pierwsze w Polsce Hospicjum Perinatalne, w którym pomoc mogą uzyskać rodzice, u których nienarodzonego dziecka zdiagnozowano patologie (http://www.hospicjum.waw.pl/hospicjum/hospicjum-perinatalne/warszawskie-hospicjum-perinatalne)

Byłam członkiem zespołu tworzącego nowy modułowy program kardiologii dziecięcej.

Byłam kierownikiem kursów Echokardiografii Płodowej, które obowiązywały do specjalizacji z kardiologii dziecięcej. Przez dwie ostatnie kadencje (2012-2013 oraz 2014 – 2015) byłam członkiem Zarządu Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Przez 3 lata byłam członkiem zarządu sekcji Kardiologii Płodowej Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej i wad Wrodzonych (Association for the European Pediatric and Congenital Cardiology – AEPC) , a przez 5 lat jej skarbnikiem.

W ramach Sekcji Kardiologii Płodowej AEPC jestem członkiem zespołu koordynującego wieloośrodkowe badania płodów z krytyczną stenozą aortalną i wpływu prenatalnych interwencji kardiologicznych na dalsze losy. Jestem również aktywnym członkiem Międzynarodowego Rejestru Interwencji Kardiologicznych u Płodów (IFCIR – International Fetal Cardiac Interventions Registry).

Od 2011 roku prowadzę jedyny w naszym kraju program interwencji kardiologicznych u płodów, wspólnie z lekarzami ze szpitala Bielańskiego i Centrum Zdrowia Dziecka.

Od wielu lat prowadzę kursy doskonalące z Kardiologii Prenatalnej dla lekarzy położników.

Jestem jednym z założycieli Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej i członkiem jego Zarządu od pierwszej kadencji. W latach 2009 – 2013 byłam prezesem Oddziału Warszawskiego PTMP, obecnie jestem jego vice-prezesem.

Perinatologia od wielu lat znajduje w sferze moich zainteresowań. W dzisiejszej dobie dynamicznego rozwoju zarówno technik obrazowych, jak i genetycznych, znacznie poszerzyły się możliwości diagnostyki i terapii płodów z różnymi patologiami. Zawsze staram się je wykorzystywać dla jak najlepiej pojętego dobra dziecka.