Login: Hasło: zarejestruj

Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej

Statut

Skład zarządu

Poprzednie zarządy

Profesor zwyczajny dr hab n med. Janusz Gadzinowski

Członek Zarządu PTMP

Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii UM Poznań

E-mail: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl

Stanowiska związane z działalnością zawodową:

od 1993Kierownik Kliniki Neonatologii UM w Poznaniu

od 1998Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii UM w Poznaniu

1990 - 1993Prorektor Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego

1993-1999Rektor Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego

2001-2010Kierownik Kliniki Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Pełnione funkcje:

 • Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (trzykrotnie)
 • Członek Rady Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ds. Ochrony Zdrowia (1993-1995)
 • Członek Rady Naukowej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (1998-2000)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki(1998-nadal)
 • Specjalista regionalny ds. neonatologii dla regionu szczecińskiego (jedna kadencja)
 • Konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii w woj. wielkopolskim (2002-2015)
 • Konsultant krajowy ds. neonatologii (1997-2001)
 • Członek Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Unii Opieki Zdrowotnej oraz lider grupy ds. reformy opieki nad Matką i Dzieckiem w Wielkopolsce (1993-1996)
 • Przewodniczący grupy wdrożeniowej Programu Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce (1993-2000)
 • Wiceprzewodniczący oraz przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (1997-1999)
 • Członek zarządu Głównego i Regionalnego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (1999-nadal)
 • Przedstawiciel Polski w Radzie Europejskiego i Światowego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (1996-2004)
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Kolegium Lekarza Pediatry (2000-2002)
 • Członek Komitetu Edukacyjnego Europejskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (1998-2002)
 • Członek Komitetu Naukowego Europejskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (2002-2004)
 • Kierownik w Polsce i uczestnik badań wieloośrodkowych Curosurf IV, OSECT, , KL 4-02, KL 4-06, KL 4 BPD, SYNAGIS, NUMAX, VIPV-03, Wyeth -13vPnC, RABGERD 1005, SOBI Biovitrum BVT.BSSL-030, Future 4, Future 4 Extension oraz w programach Unii Europejskiej: EUROPET, MOSAIC, EPICE
 • Uczestnictwo w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w 1999/2000 – główny ekspert
 • Główny ekspert Akcji Fundacji Polsat 2002
 • Przewodniczący Rady Naukowej “Programu Poprawy Opieki nad Matką i Dzieckiem w Polsce” (1995-2000)
 • Członek Rady Naukowej Ministra Zdrowia (2001-2002)
 • Członek Zespołu Eksperckiego Centralnej Bazy Świadczeń Opieki Zdrowotnej w dziedzinie Neonatologii (2007)
 • Członek Rady Społecznej Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego (2002-nadal)
 • Członek Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania ( 2003-2006)
 • Członek Rady Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej ( inicjatywa Biblioteki Kórnickiej) (2003-2004)
 • Przewodniczący Rady Klinicystów Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu (2009-nadal).
 • Członek Rady Akademicki Poznań (2009-nadal)
 • Członek Rady Strategii Rozwoju Miasta Poznania (2010-nadal)
 • Członek Papieskiej Akademii Życia (2013-nadal)

Staże naukowe zawodowe:

 • University of Southern California Los Angeles
 • University of California Los Angeles
 • University of California Irvine USA
 • University of Turku w Finlandii

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda Fundacji Children’s Medical Care w Los Angeles
 • Order Białej Róży Finlandii
 • Wyróżnienie University of Illinois at Chicago
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • II nagroda Europejskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
 • Trzykrotna nagroda rektora AM
 • Indywidualna nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Nagroda za pracę wyróżnioną na Kongresie Światowego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej w Barcelonie
 • Honorowe członkostwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego AM w Poznaniu
 • Nagroda Roku za Działalność Humanitarną “Optimus Hominum”
 • Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 • Nagroda “ Benedykt 2003” Przeglądu Konińskiego
 • Nagroda „KOMEDA 2012”Uniwersytetu Medycznego w uznaniu zasług dla rozwoju Wydziału Lekarskiego II UM w Poznaniu
 • Nagroda „Jurasza” 2013
 • Nagroda „Polskie Macierzyństwo” 2013Wyróżnienie za zaangażowanie i szczególny wkład w rozwój programów kształcenia w j. angielskim na Uniwersytecie Medycznym. Im K. Marcinkowskiego w Poznaniu, przyznane z okazji 20-lecia Programów Anglojęzycznych
 • Złota Odznaka AZS
 • Honorowe obywatelstwo miasta Goliny

Promotor prac doktorskich, patron rozpraw habilitacyjnych, kierownik specjalizacji II stopnia.

Publikacje:Autor 97 rozdziałów podręczników i skryptów, 16 monografii oraz 370 oryginalnych prac, 36 prac poglądowych oraz 277 abstraktów, redaktor podręczników i czasopism 20.

Książki (redakcja, redakcja wydania polskiego, współautorstwo):“Neonatologia”, “Biofozyczna diagnostyka płodu i noworodka”,“Leki w medycynie Perinatalnej”, “Podstawy neonatologii- 2 wydania oraz wyd. 3.internetowe”, “Rekomendacje postępowań w medycynie perinatalnej”,„Eutanazja”, ”Zabiegi w Neonatologii”, „Podejmowanie decyzji w neonatologii”, konsultacja naukowa wyd. polskiego “ Resuscytacja noworodków”, “Neofax- 2 wydania”- red. wyd. polskiego, „Żywienie noworodków z małą masą ciała” wyd. I i II, „ Neonatologia” J.P. Cloherty i wsp. – red. wyd. polskiego.

Czasopisma:Członek Komitetu Redakcyjnego: „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”, „Nowiny Lekarskie”, „Archives of Perinatal Medicine”,Journal of Perinatology”, „Klinische Pediatrie”, NeoReviews”, Journal of Neonatal Biology. Recenzent w czasopismach:” The Journal of Maternal-Fetal@Neonatal Medicine”, Journal of Perinatology.

Zainteresowania zawodowe: Pulmonologia noworodka

Hobby: Narciarstwo, windsurfing