Login: Hasło: zarejestruj

Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej

Statut

Skład zarządu

Poprzednie zarządy

Prof. Dr n med. Grzegorz H. Bręborowicz

Członek Zarządu PTMP

Kierownik Katedry i Kliniki Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

E-mail: gbrebor@wp.pl

Dyscyplina naukowa i specjalność: położnictwo i ginekologia

Jeden z twórców modelu nowoczesnej opieki perinatalnej na terenie Polski. Redaktor naczelny podręczników dla studentów oraz monografii z zakresu medycyny perinatalnej. Aktywność naukowa w ramach Światowego i Europejskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalne oraz Towarzystwa „Fetus as a Patient”.

Główne obszary zainteresowań - ogólnie medycyna matczyno-płodowa a w szczególności:

  1. Ciąża powikłana nadciśnieniem tętniczym
  2. Krwotoki w położnictwie"
  3. Ciąża po metodach wspomaganego rozrodu
  4. Małopłytkowość
  5. Operacje położnicze
  6. Ciąża wielopłodowa
  7. Zastosowanie metod matematycznych w medycynie