Login: Hasło: zarejestruj

Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej

Szanowni Państwo

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.

Perinatologia jest wyjątkową dziedziną medycyny. Od klasycznego położnictwa różni perinatologię przede wszystkim poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak sprawować opiekę nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem aby nie tylko urodzić dziecko w dobrym stanie ale by w wieku kilku lat dziecko rozwijało się prawidłowo pod względem fizycznym i psychicznym. Perinatologia to również elementy neonatologii i pediatrii. Czasem warto zadać sobie pytanie co można zrobić w czasie ciąży aby zapobiec powikłaniom u dziecka ujawniającym się w wieku kilku lat...

więcej

Zarząd

Rekomendacje

Statut

Działalność PTMP

Zarząd

Obecny zarząd PTMP pełni kadencję od 2014 roku. Prezesem zarządu jest Prof. dr hab. med. Krzysztof Czajkowski, a funkcję prezesa elekta pełni Prof. dr hab. med. Beata Cieszyńska. Zarząd ma ośmiu członków z ośrodków z całej Polski. Komisja rezwizyjna składa się z trzech osób.

Oddziały regionalne

Oddziały regionalne PTMP zajmują się lokalnie dydaktyką oraz wymianą doświadczeń, organizują comiesięczne spotkania. Każdy oddział regionalny ma swój zarząd. Przedstawiano tu informacje o działalności oddziałów regionalnych.

Zarząd

Prof. Dr hab. N med. Krzysztof Czajkowski

Prezes PTMP

Kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Oddziału Klinicznego Szpitala im. Księżnej Anny Mazowieckiej ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa

Telefon: 48-22-5966421; Fax: 48-22-5966487; Mobile 601-083-543;

E-mail: jtckcac@gmail.com

Prof dr n med. Beata Ceszyńska

Prezes Elekt PTMP

Kierownik Kiniki Neonatologii PUM w Szczecinie, obecnie z siedzibą w Policach

Telefon: 91 425 38 91;

E-mail: beataces@pum.edu.pl

Dr hab. n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz

Skarbnik PTMP

Adiunkt II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Telefon: 507 097 063

E-mail: ewamariar@wp.pl

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Ronin-Walknowska

Członek Zarządu PTMP

Kierownik Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii

Telefon:

E-mail:

Prof. Dr n med. Grzegorz H. Bręborowicz

Członek Zarządu PTMP

Kierownik Katedry i Kliniki Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Telefon:

E-mail: gbrebor@wp.pl

Prof. UJ dr hab. med. Hubert Huras

Członek Zarządu PTMP

kierownik Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant wojewódzki do spraw położnictwa i ginekologii

Telefon: 608 352 493

E-mail: huberthuras@wp.pl

Profesor zwyczajny dr hab n med. Janusz Gadzinowski

Członek Zarządu PTMP

Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii UM w Poznaniu

Telefon: 608 352 493

E-mail: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

Członek Zarządu PTMP

Kierownik Kliniki Perinatologi, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Ordynator Oddziału Perinatologii i Bloku Porodowego, szpital im. M. Pirogowa (d. M. Madurowicza) w Łodzi

Telefon: 42 680 46 24

E-mail: j.kalinka@csk.am.lodz.pl

prof. dr hab.n.med. Jerzy Sikora

Członek Zarządu PTMP

profesor Zakładu Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Telefon: 601 512 612

E-mail: jsikoraa@hotmail.com

Prof. dr hab. n. med. Joanna Halina Szymkiewicz – Dangel

Członek zarządu PTMP - viceprezes

Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, II Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Telefon:

E-mail: jdangel@wum.edu.pl

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz

Komisja Rewizyjna PTMP

p.o. Kierownika Kliniki Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Telefon: 01 425 39 12

E-mail:

prof. dr hab. n med. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz

Komisja Rewizyjna PTMP

Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Telefon: 84 19 269

E-mail:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szymanowski

Członek Komisji Rewizyjnej PTMP

p.o. Kierownika Kliniki i Katedry Zdrowia Matki i Dziecka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Telefon: 605 542 883

E-mail: kp.szymanowski@wp.pl

Dr n med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

Członek zarządu PTMP, sekretarz

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka

Telefon: 22 32 77 305

E-mail: klinika.poloznictwa@imid.med.pl

Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk

Członek Komisji Rewizyjnej PTMP

Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Telefon: 81 72 44 769

E-mail: jan.oleszczuk@am.lublin.pl